İşletmenizin,

Stand kiralayarak

Yurt içi fuarlara katılımı için faydalanabileceği

50.000 ( Ellibin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.