Belirlenmiş kurum ve kuruluşlarca düzenlenen,

Yurt dışı iş gezisi programlarına katılım için faydalanabileceğiniz

20.000 ( Yirmibin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.