İşletmenizin kamu kuruluşları ve

Üniversite laboratuvarlarından alacağı

Ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin

  • Test
  • Analiz
  • Kontrol, muayene ile
  • Yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene

Konularında alacağıı hizmet giderleri için faydalanabileceği

30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.