İşletmenizin ürün tasarımına yönelik

Faaliyetleri için faydalanabileceği

25.000 ( Yirmibeşbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.