Türk Patent Enstitüsü ( TPE ) veya

muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan alacağınız

  • Yurt Dışı Marka Tescil Belgeleri
  • Patent
  • Faydalı Model Belgesi
  • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi
  • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi

İçin faydalanabileceğiniz

30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.