Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Türk Patent Enstitüsü ( TPE ) veya muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan alacağınız Yurt Dışı Marka Tescil Belgeleri Patent Faydalı Model Belgesi Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi İçin faydalanabileceğiniz 30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.


Belgelendirme Desteği

  İşletmenizin Türkak tarafından akredite edilmiş kurum / kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacağı, Ürün belgeleri Sistem Belgeleri Personel Belgeleri Laboratuvar Akreditasyon Belgeleri İçin faydalanabileceği 30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.


Test ve Analiz Desteği

  İşletmenizin kamu kuruluşları ve Üniversite laboratuvarlarından alacağı Ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin Test Analiz Kontrol, muayene ile Yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene Konularında alacağıı hizmet giderleri için faydalanabileceği 30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.


Eğitim Desteği

    İşletmeniz ortak ve çalışanlarının Mesleki ve Teknik eğitimi de içinde barındıran kimi konularda Kabul edilen kurum / kuruluşlardan alacağı Eğitim hizmetleri için faydalanabileceğiniz 20.000 ( Yirmibin) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.