İlave İstihdam Teşviki

İlave İstihdam Teşviki: 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. • Destek tutarı Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır. - İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı iç...


Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun Geçici 20 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. • Destek tutarı 2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır. -Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 T...


Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki 31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (416,05 ila 3.120,37 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Faydalanma şartları - Kişinin son 6 aydır işsiz olması  - Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi - Özel sektör işvere...


İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki Özel sektör işverenlerinin; -31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri, - Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde, - Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda,  -İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektö...


İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (679,88 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için b...


Engelli İstihdamı Teşviki

Engelli İstihdamı Teşviki Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (416,05 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir. Ücretsiz detay bilgilendirme hizmetimizden faydalanmak için tıklayınız. 


Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği 5510 sayılı Kanunun Geçici 75 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır. 2018 yılının ilk 9 (Ocak - Eylül) ayında destek sağlanacaktır. Destek Tutarı – 2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2018 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının, – 2018 yılında tescil edilen işyerleri için is...


Genç Girişimci Vergi ve Bağkur Primi Desteği

Genç Girişimci Vergi ve Bağkur Primi Desteği Destek Tutarı : Vergi Desteği Tutarı: Koşulları taşıyan genç girişimciler, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı için gelir vergisi ödemeyeceklerdir. Bağkur Prim Desteği Tutarı: Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere 1 yıl süre ile sigorta prim desteği verilecek...


Stajyer Öğrenci Ücretlerinde Devlet Desteği

Stajyer Öğrenci Ücretlerinde Devlet Desteği Zorunlu staj uygulaması kapsamında işletmelerde staj yapan stajyer öğrencilere ödenen ücretin 20’den az kişinin çalıştığı işyerlerinde üçte ikisini, 20 kişiyi aşan işyerlerinde ise üçte birini devlet karşılamaktadır. Bu destek, 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna kadar sürecektir. Bu yıl itibarıyla staj yapılan işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın bütün stajyerlere asgari ücretin yüzde 30’u kadar ücret ödenmek zorundadır. Bu yıl boyunc...