İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında

Ön ve Detaylı Etüd, Verimlilik Artırıcı Proje ( VAP ) için alacakları,

  • Danışmanlık
  • Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri
  • Uygulama

Giderleri için faydalanabileceği

35.000 ( Otuzbeşbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.