İşletmeniz ortak ve çalışanlarının

Mesleki ve Teknik eğitimi de içinde barındıran kimi konularda

Kabul edilen kurum / kuruluşlardan alacağı

Eğitim hizmetleri için faydalanabileceğiniz

20.000 ( Yirmibin) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.