İşletmenizin

Türkak tarafından akredite edilmiş kurum / kuruluşlardan

akredite oldukları konularda alacağı,

  • Ürün belgeleri
  • Sistem Belgeleri
  • Personel Belgeleri
  • Laboratuvar Akreditasyon Belgeleri

İçin faydalanabileceği

30.000 ( Otuzbin ) TL. tutarında geri ödemesiz-hibe desteğidir.